strona główna

Serdecznie witamy na stronie 

Kleryków Diecezji Kaliskiej

 

Obłóczyny i kandydatura Braci roku III

Obłóczyny i kandydatura Braci roku III
W niedzielę, tj. 24.10.2021r. pięciu kleryków z Archidiecezji Poznańskiej oraz trzech z Diecezji Kaliskiej wobec biskupa i Kościoła wyraziło chęć przyjęcia święceń diakonatu i prezbiteratu, czego zewnętrznym znakiem były obłóczyny, czyli nałożenie stroju duchownego. 

Prymicje w seminarium

Prymicje w seminarium

W czwartek 28 maja w kaplicy seminaryjnej była sprawowana Msza święta prymicyjna, którą celebrowali tegoroczni neoprezbiterzy. 

Święcenia prezbiteratu - konkatedra

Święcenia prezbiteratu - konkatedra

W sobotę 23 maja ks. bp Łukasz Buzun, biskup pomocniczy naszej diecezji, udzielił trzem diakonom w ostrowskiej konkatedrze śwęceń w stopniu prezbiteratu. 

Święcenia prezbiteratu - katedra

Święcenia prezbiteratu - katedra

W sobotę 23 maja ks. bp Stanisław Napierała, biskup kaliski senior, udzielił trzem diakonom w kaliskiej katedrze śwęceń w stopniu prezbiteratu. 

Święcenia diakonatu

Święcenia diakonatu

W sobotę 16 maja ks. bp Łukasz Buzun, biskup pomocniczy naszej diecezji, udzielił jednemu klerykowi śwęceń w stopniu diakonatu.