Wspólnoty

W seminarium spotykają się następujące wspólnoty:


Ruch Światło - Życie

Wspólnota Ruchu Światło - Życie w naszym seminarium istnieje niemal od samego początku. pierwsze wyjazdy oazowe zaczął organizować ówczesny ojciec duchowny ks. Jerzy Jeżowski. Obecnie opiekę nad naszym kołem sprawuje również ojciec duchowny ks. Michał Pacyna moderator diecezjalny domowego kościoła...
więcej »


Koło Powołaniowe

Koło powołaniowe przy Wyższym Seminarium Duchownym w Kaliszu szczególną troską otacza kwestię przyszłości Kościoła, jaką są nowe powołania kapłańskie, misyjne i zakonne. Działalność koła opiera się przede wszystkim na podejmowaniu modlitwy w tych intencjach poprzez comiesięczne spotkania...
więcej »


Koło Sportowe

Podstawowym celem i zadaniem Koła Sportowego jest upowszechnianie sportu wśród alumnów oraz propagowanie zdrowego stylu życia. Klerycy mają okazję doskonalić ogólną sprawność fizyczną oraz kształtować charakter we współzawodnictwie i rywalizacji. Uprawianie sportu w Seminarium jest bardzo ważnym elementem pomaga, bowiem budować więź z drugim człowiekiem odpowiedzialność za niego, kształtuje systematyczność i konsekwencje oraz buduje zaufanie i umiejętność współpracy z innymi...
więcej »


Odnowa w Duchu Świętym

W naszym seminarium jedną z działających grup jest wspólnota Odnowy w Duchu Świętym. Spotkania odbywają się raz w tygodniu i zasadniczo mają charakter modlitewny. Podczas ich trwania rozważamy Słowo Boże i dzielimy się tym w jaki sposób Bóg działa w naszym życiu i czego od nas oczekuje. Spotkaniu ze Słowem Bożym towarzyszy śpiew i spontaniczna modlitwa uwielbienia. Jesteśmy grupą, która stara się być wrażliwa na głos Ojca, który mówi w Kościele i przez Kościół...
więcej »


Koło Naukowe

Koło Naukowe Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu stanowi jedną z kleryckich grup zainteresowań. Alumni poszczególnych roczników mogą pogłębić swoją wiedzę z zakresu filozofii i teologii oraz pochylić się nad problemami dotyczącymi życia Kościoła. Członkowie Koła Naukowego są pomysłodawcami i współorganizatorami I Seminaryjnych Spotkań Studenckich, które odbyły się w Kaliszu w październiku 2013 r...
więcej »


Koło Maryjne

Koło Maryjne istnieje w naszym seminarium od wielu lat. Jego szczególny rozwój trwa od czasu kiedy naszą diecezję nawiedziła Matka Boża w znaku jasnogórskiej ikony. Patronką koła jest sama Matka Boża którą czcimy pod wezwaniem NMP z Fatimy...
więcej »