Ruch Światło - Życie

Wspólnota Ruchu Światło - Życie w naszym seminarium istnieje niemal od samego początku. pierwsze wyjazdy oazowe zaczął organizować ówczesny ojciec duchowny ks. Jerzy Jeżowski. Obecnie opiekę nad naszym kołem sprawuje również ojciec duchowny ks. Michał Pacyna moderator diecezjalny domowego kościoła.

W naszej seminaryjnej wspólnocie oazowej staramy się przygotowywać zwłaszcza w czasie roku akademickiego do wakacyjnych rekolekcji oazowych które odbywają się w Kamienicy - Zasadnem. klerycy uczestniczący w tych rekolekcjach prowadzą swoje grupy jak również są odpowiedzialni za sprawy gospodarczo- organizacyjne jak i o przebieg liturgii.

W czasie roku akademickiego nasza wspólnota spotyka się na adoracji i modlitwie w intencji całej wspólnoty Ruchu Światło- Życie oraz Domowego Kościoła. W naszej wspólnocie szczególna czcią otaczamy Matkę Bożą naszą Jutrzenkę Światła i Życia, to właśnie rekolekcje oazowe oparte są na tajemnicach różańca. Nie możemy pominąć modlitw o powołania z zwłaszcza z pośród tych którzy uczestniczą w rekolekcjach oazowych. szczególna modlitwa otaczamy sprawę wyniesienia na ołtarze założyciela Ruchu Światło- Życie ks. Franciszka Blachnickiego. Również jako przedstawiciele diecezjalnego RŚŻ uczestniczymy w sposób aktywny w corocznej kongregacji RŚŻ który odbywa cię na przełomie lutego i marca na Jasnej Górze. Zawiązujemy kontakty z członkami wspólnoty w czasie spotkań czy corocznego spotkania opłatkowego Ruchu Światło-Życie diecezji kaliskiej.

Nasza wspólnota włącza się również w pomoc materialną wspierając fundacje „Światło Życie” która wspomaga potrzebujących oraz w ostatnim czasie wspiera oazową działalność misyjną.

Do naszej wspólnoty może należeć każdy zwłaszcza ci którym zależy na dobrym i katolickim wychowaniu młodych ludzi. tych którzy chcą tworzyć nowa kulturę świętych ludzi.

kl. Sebastian Kąkol