Przełożeni

Rektor 

Ks. dr Piotr Górski

doktor teologii dogmatycznej

tel. (62) 767 24 58   wew. 100

e-mail: rektor@diecezja.kalisz.pl


Prefekt

Ks. dr Waldemar Graczyk

doktor teologii moralnej

tel. (62) 767 24 58   wew. 118


Ojciec Duchowny

Ks. mgr lic. Marcin Załężny

tel. (62) 767 24 58   wew. 128

e-mail: zalezny@onet.eu


Ojciec Duchowny

Ks. dr Łukasz Pondel

doktor teologii dogmatycznej

tel. (62) 767 24 58   wew. 200

e-mail: pondelos@op.pl


Dyrektor Administracyjny

Ks. Kan. mgr lic. Eugeniusz Synowiec

tel. (62) 767 24 58   wew. 300