Plan Dnia

Zazwyczaj taki dzień zaczyna się od wspólnej modlitwy porannej i rozmyślania, dlatego każdy kleryk powinien znaleźć się w kaplicy przed 6.45 poza czwartkiem i niedzielą, kiedy to najważniejszy punkt dnia każdego kleryka (Eucharystia) odbywa się w godzinach popołudniowych (czwartek) lub o godz. 10.00 (niedziela) w katedrze kaliskiej. Wówczas to stawiamy się w kaplicy seminaryjnej przed 7.15 na wspólnym rozmyślaniu i jutrzni (w niedzielę jutrznia jest uroczysta).

Po rozmyślaniu nasze myśli kierują się ku Słowu Bożemu podczas Eucharystii.

Po posiłku duchowym kierujemy się do refektarza, aby wzmocnić siły na dzień pracy śniadaniem.

  • Od poniedziałku do piątku od godz. 8.30 do 12.45 odbywają się wykłady. Dodatkowo gdy plan jest bardziej napięty niektóre wykłady odbywają się w sobotę albo popołudniu.
  • O godz. 13.00 wszyscy gromadzimy się w kaplicy na modlitwie południowej (w przypadku niedzieli gromadzimy się w sali telewizyjnej łącząc się z papieżem na wspólnej modlitwie). Stamtąd zaś przenosimy się do refektarza na obiad.
  • Od poniedziałku do soboty po obiedzie do godz 15.00 mamy czas wolny (w przypadku niedzieli do 17.30).
  • Od godz. 15.00-17.30 w Seminarium jest czas studium. Jest on jednak w niektóre dni krótszy (środa, czwartek, piątek). Podczas czwartkowej Eucharystii mamy zaszczyt wysłuchać świadectwa z kapłańskiego życia zaproszonego księdza. W niedzielę o godz. 17.30 odbywają się uroczyste nieszpory.
  • O godz. 18.00 5 dni w tygodniu odbywa się w kaplicy czytanie duchowne.
  • Kolację w naszym Seminarium zazwyczaj spożywamy o godz. 18.30.
  • O godz. 19.30 gromadzimy się w kaplicy na wspólnych nieszporach lub w zależności od okoliczności na nabożeństwie (z wyjątkiem niedzieli kiedy to po wspólnych nieszporach mamy czas wolny aż do 21.30).
  • Od godz. 20.00 do 21.30 kleryk ma czas wolny, po którym następuje Silentium Sacrum. W tym samym czasie w kaplicy mamy możliwośc Adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Wyjątkiem może być czwartek kiedy gromadzimy się w kaplicy już o 21.00 na wspólnej litanii do Chrystusa - Kapłana i Żertwy w intencji kapłanów.
  • O godz. 22.30 w naszym Seminarium gasimy światła, aby położyć się spać i innym dać się wyspać, aby wzmocnić siły przed kolejnym dniem.