Koło Powołaniowe

Koło powołaniowe przy Wyższym Seminarium Duchownym w Kaliszu szczególną troską otacza kwestię przyszłości Kościoła, jaką są nowe powołania kapłańskie, misyjne i zakonne. Działalność koła opiera się przede wszystkim na podejmowaniu modlitwy w tych intencjach poprzez comiesięczne spotkania. Naszym zadaniem jest również tworzenie pomocy duszpasterskich, które służą naszym klerykom podczas odbywających się dwa razy w roku akademickim niedzieli powołań. Swój misyjny charakter realizujemy poprzez współpracę z Papieską Unią Misyjną podejmując działania przez nią zalecane. Naszą modlitwą obejmujemy także kwestie związane z trzeźwością m.in. uczestniczą w profilaktycznym programie walki z alkoholizmem. W naszej wspólnocie znajduje się równie księga trzeźwości, do której każdy kleryk może złożyć swoją deklarację abstynencji na wybrany przez siebie okres czasu.