Koło Naukowe

koło naukoweKoło Naukowe Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu stanowi jedną z kleryckich grup zainteresowań. Alumni poszczególnych roczników mogą pogłębić swoją wiedzę z zakresu filozofii i teologii oraz pochylić się nad problemami dotyczącymi życia Kościoła. Członkowie Koła Naukowego są pomysłodawcami i współorganizatorami I Seminaryjnych Spotkań Studenckich, które odbyły się w Kaliszu w październiku 2013 r. Patronem Koła Naukowego jest Święty Tomasz z Akwinu.

Działalność Koła Naukowego obejmuje:

 • wyjazdy na sympozja naukowe, konferencje i seminaria
 • organizację wydarzeń kulturalnych i naukowych w WSD
 • współpracę z Radą Samorządu Studentów Wydziału Teologicznego UAM
 • ożywienie współpracy z innymi seminariami duchownymi i ośrodkami akademickimi

Członkowie Koła Naukowego:

 • Przemysław Kaczkowski
 • Paweł Nowacki
 • Mateusz Klaczyński
 • Michał Ostafiński
 • Dawid Stacherżak
 • Dominik Herbeć
 • Łukasz Dulik
 • Witold Kaczmarzyk
 • Tomasz Dytfeld