Kandydaci

Drogi młody Przyjacielu! Jeśli słyszysz głos Pana, który woła Cię po imieniu i chcesz wstąpić do Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Kaliskiej

ZAPRASZAMY 

Wymagane dokumenty:

  • prośba o przyjęcie do WSD Kalisz skierowana
    do Księdza Biskupa Edwarda Janiaka
  • własnoręcznie napisany życiorys
  • opinia ks. Proboszcza i Katechety
  • metryka Chrztu
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej i świadectwo maturalne
  • dwa zdjęcia

Drodzy kandydaci !

W związku z rekrutacją kleryków na studia teologiczne na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu pragnę przypomnieć, że kandydaci do seminariów powinni zarejestrować się w systemie internetowej rekrutacji UAM. Szczegółowe informacje na stronie internetowej Wydziału: www.teologia.amu.edu.pl,  zakładka: „Dla kandydata” / „Rekrutacja 2017/2018”.

Podajemy szczegółowy harmonogram rekrutacji.

Najważniejsze terminy to:

ostatni dzień rejestracji - 4 lipca 2017 r.,

egzaminy wstępne - 6 lipca 2017 r. godz. 10.00 – Wydział Teologiczny w Poznaniu, ul. Wieżowa 2/4,

przyjmowanie dokumentów - 10 – 12 lipca 2017 r.- Wydział Teologiczny w Poznaniu, ul. Wieżowa 2/4.

Dokumenty muszą być złożone nie tylko w seminarium, ale także na Wydziale Teologicznym (np. świadectwo maturalne). Kandydaci, po zarejestrowaniu w systemie, będą otrzymywać potrzebne informacje na podane przez nich adresy mailowe.

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami.

Szczęść Boże!

ks. dr Piotr Górski

Rektor WSD w Kaliszu