Galeria

Święcenia prezbiteratu
Dzień skupienia przed święceniami
Święcenia diakonatu
Misjonarz z Brazylii – ks. Jacek Szlacheta
I część kursu na ceremoniarzy
Przysięga przed święceniami diakonatu
Seminarium w obiektywie
Dzień skupienia
II część kursu lektorskiego (3)
II część kursu lektorskiego (2)
II część kursu lektorskiego (1)
Gość czwartkowy – ks. Marcin Jóźwiak