Galeria

Dzień skupienia
Inauguracja roku akademickiego 2018/2019
I weekend skupienia dla lektorów
Msza św. imieninowa ks. Rektora
Ojciec Łukasz Pondel doktorem teologii
II część kursu na ceremoniarzy
Dzień skupienia
Prymicje seminaryjne
Święcenia prezbiteratu
Dzień skupienia przed święceniami
Święcenia diakonatu
Misjonarz z Brazylii – ks. Jacek Szlacheta