Galeria

Jubileusz 25-lecia diecezji
Święcenia kapłańskie
Dzień skupienia
Święcenia diakonatu
Msza święta w setną rocznicę objawień
Przysięga przed święceniami diakonatu
48. Sympozjum Józefologiczne
Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego
Dzień skupienia w duchu Eucharystycznego Ruchu Młodych
Dzień Świętości Kapłańskiej
Przysięga diakonów
Spektakl dla osób starszych i schorowanych