Galeria

Kurs ceremoniarza cz. II
Kurs na ceremoniarza
Sympozjum naukowe
Dzień skupienia
Skupienie dla ceremoniarzy
Ustanowienie psałterzystów
Imieniny księdza Rektora
Gość czwartkowy – ksiądz prałat Jerzy Jeżowski
Obłóczyny alumnów III roku
Dni skupienia ceremoniarzy
Gość czwartkowy – ks. Piotr Kowalek i obcinka krawatów kursu III
Gość czwartkowy – ksiądz Przemysław Krzywański