Galeria

Wigilia seminaryjna
Spotkanie opłatkowe lektorów i ceremoniarzy
Msza św. imieninowa księdza Prefekta
Gość czwartkowy – ksiądz Mateusz Puchała
Kandydatura, święcenia diakonatu i prezbiteratu
Rekolekcje adwentowe 2018
Gość czwartkowy – ks. Jarosław Kołodziejczak
Kurs ceremoniarzy cz. II c.d.
Kurs ceremoniarza cz. II
Kurs na ceremoniarza
Sympozjum naukowe
Dzień skupienia