Galeria

Obłóczyny alumnów III roku
Dni skupienia ceremoniarzy
Gość czwartkowy – ks. Piotr Kowalek i obcinka krawatów kursu III
Gość czwartkowy – ksiądz Przemysław Krzywański
III część kursu i ustanowienie lektorów
II część kursu i ustanowienie lektorów
Msza święta imieninowa księdza biskupa Łukasza
I część kursu lektorskiego dla ministrantów
Dzień skupienia
Inauguracja roku akademickiego 2018/2019
I weekend skupienia dla lektorów
Msza św. imieninowa ks. Rektora