Galeria

Dzień skupienia
Spotkanie opłatkowe wspólnoty „Ostoja”
Kolęda seminaryjna 2019
Msza św. imieninowa księdza Dyrektora
Wigilia seminaryjna
Spotkanie opłatkowe lektorów i ceremoniarzy
Msza św. imieninowa księdza Prefekta
Gość czwartkowy – ksiądz Mateusz Puchała
Kandydatura, święcenia diakonatu i prezbiteratu
Rekolekcje adwentowe 2018
Gość czwartkowy – ks. Jarosław Kołodziejczak
Kurs ceremoniarzy cz. II c.d.