Galeria

Kandydatura, święcenia diakonatu i prezbiteratu
Rekolekcje adwentowe 2018
Gość czwartkowy – ks. Jarosław Kołodziejczak
Kurs ceremoniarzy cz. II c.d.
Kurs ceremoniarza cz. II
Kurs na ceremoniarza
Sympozjum naukowe
Dzień skupienia
Skupienie dla ceremoniarzy
Ustanowienie psałterzystów
Imieniny księdza Rektora
Gość czwartkowy – ksiądz prałat Jerzy Jeżowski