Galeria

Święcenia diakonatu
Gość czwartkowy – ks. Adam Modliński
Przysięga przed święceniami diakonatu
Wyjazd maryjny 2019
Dzień skupienia na koniec kwietnia
Dzień skupienia dla lektorów
Pielgrzymka na Górę Krzyża Jubileuszowego
Przysięga przed święceniami prezbiteratu
Dzień skupienia dla ceremoniarzy
Gość czwartkowy – ks. Krzysztof Nojman
II część kursu lektorskiego dla ministrantów - cz. 2
II część kursu lektorskiego dla ministrantów - cz. 1