Galeria

Eucharystia pożegnalna ks. prał. Aleksandra Gendery 20 grudnia 2012 r.
WSD Kalisz w zimowej aurze A. 2012 D.
Rekolekcje dla młodzieży męskiej w naszym Seminarium, II tura
Rekolekcje dla młodzieży męskiej w naszym Seminarium, I tura
Święcenia Diakonatu w Konkatedrze Ostrowskiej
Święcenia Prezbiteratu w Katedrze Kaliskiej
Posługa Akolitatu w WSD Kalisz
Posługa Lektoratu w WSD Kalisz
II tura rekolekcji dla młodzieży męskiej w naszym Seminarium
I tura rekolekcji dla młodzieży męskiej w naszym Seminarium
Peregrynacja Ikony Jasnogórskiej w WSD Kalisz - dzień drugi
Peregrynacja Ikony Jasnogórskiej w WSD Kalisz - dzień pierwszy