Galeria

Procesja
Diecezjalny Kongres Eucharystyczny - rozpoczęcie
Prymicje seminaryjne 2015
Święcenia prezbiteratu 2015
Niedziela powołań u św. Marcina w Jarocinie
Kurs wolontariatu w WSD
Gość czwartkowy - ks. dr Władysław Czamara
Procesja fatimska wokół Seminarium 2015
Sympozjum Józefologiczne 2015
Strażacy u św. Józefa
Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego
Dzień skupienia i pożegnanie diakonów