Galeria

Dzień skupienia przed święceniami prezbiteratu
Wyjazdowy wykład z łaciny w Grębaninie
Gość czwartkowy – ks. Andrzej Szudra
Profesor Félix María Arocena Solano w naszym seminarium
Święcenia diakonatu
Gość czwartkowy – ks. Adam Modliński
Przysięga przed święceniami diakonatu
Wyjazd maryjny 2019
Dzień skupienia na koniec kwietnia
Dzień skupienia dla lektorów
Pielgrzymka na Górę Krzyża Jubileuszowego
Przysięga przed święceniami prezbiteratu