Galeria

Dzień skupienia i zakończenie roku formacyjnego
Kapłańskie jubileusze
Przedstawienie dla diecezjan
Wyjazd Maryjny 8-11 czerwca 2017r.
Prymicje seminaryjne
Jubileusz 25-lecia diecezji
Święcenia kapłańskie
Dzień skupienia
Święcenia diakonatu
Msza święta w setną rocznicę objawień
Przysięga przed święceniami diakonatu
48. Sympozjum Józefologiczne