Galeria

Gość czwartkowy – ks. Andrzej Szudra
Profesor Félix María Arocena Solano w naszym seminarium
Święcenia diakonatu
Gość czwartkowy – ks. Adam Modliński
Przysięga przed święceniami diakonatu
Wyjazd maryjny 2019
Dzień skupienia na koniec kwietnia
Dzień skupienia dla lektorów
Pielgrzymka na Górę Krzyża Jubileuszowego
Przysięga przed święceniami prezbiteratu
Dzień skupienia dla ceremoniarzy
Gość czwartkowy – ks. Krzysztof Nojman