Galeria

Msza święta pod przewodnictwem ks. prof. Piotra Nawrota
Inauguracja roku formacyjnego 2017/2018
Dzień skupienia na rozpoczęcie kolejnego roku formacyjnego
Dzień skupienia i zakończenie roku formacyjnego
Kapłańskie jubileusze
Przedstawienie dla diecezjan
Wyjazd Maryjny 8-11 czerwca 2017r.
Prymicje seminaryjne
Jubileusz 25-lecia diecezji
Święcenia kapłańskie
Dzień skupienia
Święcenia diakonatu