Aktualności

XXXII Ogólnopolskie Forum Młodych

XXXII Ogólnopolskie Forum Młodych

          W dniach 16-18 listopada 2016 roku pięciu alumnów naszego seminarium uczestniczyło w XXXII Ogólnopolskim Forum Młodych, które odbywało się we Wrocławiu pod hasłem Zabawić czy zbawić - człowiek na ścieżkach kultury i wiary a zostało przygotowane przez Metropolitarne Wyższe Seminarium Duchowne we Wrocławiu.

            Forum rozpoczęło się od uroczystej Mszy świętej sprawowanej w katedrze pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela we Wrocławiu pod przewodnictwem księdza Biskupa Andrzeja Siemieniewskiego. W czasie sesji naukowych, które odbywały się w auli Papieskiego Wydziału Teologicznego przybyli na sympozjum mieli okazję wysłuchać prelekcji osób takich, jak np. ojciec dr Maciej Zięba OP - Czy kultura jest do zbawienia koniecznie potrzebna?; aktorka kabaretowa Adrianna Borek - Humor, kabaret i granice śmiechu; dr Amelia Golema - Między dźwiękiem a ciszą - kiedy "empetrójka" w duszy gra. W wystąpieniach zaproszonych gości mogliśmy usłyszeć ciekawe spostrzeżenia dotyczące kultury i chrześcijaństwa. Chrześcijaninem jest się wszędzie, 24 godziny na dobę. Jest się nim jako student, lekarz… w szkole, w pracy i na wakacjach (…). Kultura jest potrzebna do życia i do zbawienia, ale tworzenie jej nie jest naszym głównym zadaniem (…). Trzeba pamiętać, że Chrystus jest ponad kulturą i nie można Go utożsamiać z żadną z nich. Chrystus opromienia każdą kulturę (…) - mówił do zgromadzonych ojciec Zięba. W odniesieniu do śmiechu i jego granic pani Adrianna Borek stwierdziła, że możemy i powinniśmy śmiać się z siebie, także z księży i ich ludzkich zachowań, ale nie możemy poruszać progu Kościoła i sakramentów, bo to może dotknąć osoby wierzące. Mówiąc o ciszy, pani doktor Golema podzieliła się ciekawym spostrzeżeniem: Mamy dwoje uszu i jedne usta, więc ważne jest, aby umieć zachować tę proporcję słuchania do mówienia (…). Dzisiaj nie chcemy ciszy, bo ona zmusza nas do zatrzymania się i zastanowienia się nad sobą (…).

            Warto dodać, że w czasie pobytu we Wrocławiu klerycy naszego seminarium mieli okazję gościć u księdza Kardynała Henryka Gulbinowicza.


Galeria