Aktualności

XXI wiek - cywilizacja życia czy śmierci?

XXI wiek - cywilizacja życia czy śmierci?

                 W dniach 23-24 lutego 2017 roku w Wyższym Seminarium Duchownym w Kaliszu odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pod hasłem XXI wiek - cywilizacja życia czy śmierci?

            Spotkanie to zostało zorganizowane przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Zakład Liturgiki i Homiletyki oraz Kleryckie Koło Naukowe działające w naszym seminarium.

            Konferencję zainaugurowała uroczysta Msza święta, która została odprawiona w czwartek, 23 lutego o godzinie 17:00. Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył ksiądz Biskup Łukasz Buzun. Po kolacji klerycy naszego seminarium oraz przybyli goście udali się do auli Centrum Józefologicznego, gdzie został wygłoszony wykład inauguracyjny.

            Kolejny dzień naszego sympozjum podzielony był na trzy główne bloki wykładowe, po trzy wykłady każdy. W trzecim z tych bloków zostały wygłoszone referaty gości zagranicznych.

            Sympozjum miało na celu pokazać, jak wielką wartość ma życie ludzkie od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci. Wśród tematów konferencji znalazły się m.in. takie, jak #SmatrfonChrześcijanina. Rola Internetu w życiu duchowym; Cywilizacja miłości w nurtach teologicznych; Astronomia wobec życia i inne.


Galeria