Aktualności

Wyjazdowy wykład z łaciny w Grębaninie

Wyjazdowy wykład z łaciny w Grębaninie

W piątek, 26 kwietnia 2019 roku klerycy I roku WSD w Kaliszu wraz z Panem dr Krzysztofem Mortą – wykładowcą języka łacińskiego i greckiego w naszym seminarium oraz z księdzem prefektem Waldemarem Graczykiem udali się w celach naukowych do kościoła pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP w Grębaninie na południu Wielkopolski.

Ten wiekowy drewniany kościół kryje w sobie wiele sekretów, które wychodzą na jaw dopiero teraz, w związku z prowadzonymi w świątyni pracami konserwatorskimi. Podczas tych prac odkryto liczne malowidła naścienne z wieloma sentencjami w języku łacińskim. Problem stwarza niezbyt dobry stan, w jakim zachowały się te transkrypcje, w związku z czym pojawiają się trudności z ich odczytywaniem. Wato zaznaczyć, że merytoryczną opiekę nad rekonstrukcją tych inskrypcji sprawuje właśnie Pan Profesor Morta, dzięki uprzejmości którego nasi klerycy jako jedni z pierwszych mogli podziwiać odkryte na ścianach świątyni malowidła oraz wykazać się wiedzą zdobytą na wykładach z języka łacińskiego przy tłumaczeniu poszczególnych słów.

Po wartościowym zwiedzaniu świątyni nasi klerycy wraz z opiekunami oraz miejscowym proboszczem, księdzem kanonikiem Stanisławem Borowickim udali się do Gospodarstwa Agroturystycznego Nasza Ziemia. Tam w klimacie XVIII wiecznego dworku był czas na smaczny obiad przygotowany przez miejscowych gospodarzy.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do tego wyjazdu, a w szczególności Panu Profesorowi Krzysztofowi Morcie, księdzu kanonikowi Stanisławowi Borowickiemu oraz gospodarzom Gospodarstwa Agroturystycznego Nasza Ziemia.


Galeria