Aktualności

Wigilia 2013

Dnia 23.12.2013 roku w naszym seminarium mało miejsce spotkanie opłatkowe wraz z naszym Pasterzem oraz urzędnikami instytucji centralnych naszej diecezji. Wigilijną wieczerzę poprzedziła wspólna Eucharystia, której przewodniczył bp senior Stanisław Napierała. Słowo Boże podczas liturgii wygłosił ks. Eugeniusz Synowiec, dyrektor administracyjny naszego domu. W homilii wskazywał, że kończy się czas adwentowego oczekiwania na święta Bożego Narodzenia, ale nie kończy się czas czekania ludzkości na przyjście Pana na końcu czasów: „Ciągle czekamy na ostateczne spotkanie z Panem. Niech zapowiedzią tego, co nas czeka na końcu naszego życia będą te święta Bożego Narodzenia, pełne radości i pokoju, pełne Boga w naszym życiu”. Przybyłych na wieczerzę wigilijną powitał rektor seminarium ks. kan. Jan Grzeszczak, który życzył, by wątki obecne w życiu i nauczaniu Kościoła, zwłaszcza w ostatnim czasie, a więc nowa ewangelizacja, świadectwo chrześcijańskie i nawrócenie stały się treścią świątecznych i noworocznych życzeń. Tego wieczora obecni byli m.in. biskup kaliski Edward Janiak, biskupi seniorzy Stanisław Napierała i Teofil Wilski, wikariusz generalny diecezji kaliskiej ks. prał. Andrzej Latoń, wikariusze biskupi ks. prał. Aleksander Gendera, ks. prał. Jerzy Adamczak, ks. prał. Dariusz Smolnik, pracownicy Kurii Diecezjalnej, Sądu Biskupiego, Wyższego Seminarium Duchownego, Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej, Dwutygodnika Diecezjalnego „Opiekun” oraz księża wchodzący w skład Rady Kapłańskiej.

Swoje życzenia i podziękowania w stronę pracowników instytucji centralnych skierował ordynariusz naszej diecezji, ks bp Edward Janiak. Wskazał na słowa papieża Franciszka, który mówi, że Boże Narodzenie jest spotkaniem z Jezusem i podkreśla, że Jezusa narodzonego spotykamy w sakramentach świętych. Biskup prosił, aby godnie przyjąć Pana Jezusa do swojego serca, wyzbyć się nienawiści, złości do drugiego człowieka i emanować życzliwością. Tradycyjne w naszym seminarium pojawili się też harcerze, którzy przekazali betlejemskie światło pokoju.