Aktualności

Ustanowienie nowych akolitów

Ustanowienie nowych akolitów

W sobotę, 3 marca 2018 roku o godzinie 11:00 w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu rozpoczęła się uroczysta Eucharystia, w czasie której sześciu alumnów IV roku, zostało ustanowionych akolitami.

Akolita jest ustanowiony po to, aby usługiwał przy ołtarzu oraz pomagał kapłanowi i diakonowi. Przede wszystkim ma przygotowywać ołtarz i naczynia liturgiczne oraz w razie potrzeby rozdawać wiernym Eucharystię, której jest szafarzem nadzwyczajnym. W posługiwaniu przy ołtarzu akolita ma właściwe mu funkcje, które on sam winien pełnić (Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego 98). Akolita więc może przygotowywać ołtarz i naczynia do sprawowania Eucharystii, dokonywać puryfikacji (oczyszczenia naczyń liturgicznych), rozdzielać Komunię Świętą (jako szafarz nadzwyczajny nie potrzebuje już specjalnego błogosławieństwa udzielanego przez kapłana), zanosić Komunię Świętą do chorych, wystawiać Najświętszy Sakrament (bez możliwości błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem).

Do Wyższego Seminarium Duchownego przybyli księża proboszczowie oraz najbliższe rodziny nowych akolitów. Eucharystię koncelebrowali księża moderatorzy kaliskiego seminarium, proboszczowie i zaproszeni przez alumnów kapłani pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Łukasza Buzuna. Po Ewangelii nastąpiło imienne przedstawienie kandydatów do przyjęcia posługi akolitatu księdzu Biskupowi oraz zgromadzonym wiernym. W homilii Biskup Łukasz podkreślał, że akolita jest powołany do tego, aby służyć i tej służby trzeba nam uczyć się każdego dnia naszego życia. Obrzęd ustanowienia miał miejsce po homilii. Po modlitwie ustanawiającej ksiądz Biskup wręczał nowym akolitom patenę z chlebem wypowiadając słowa: Przyjmij naczynie z chlebem do sprawowania Eucharystii i tak postępuj, abyś mógł godnie służyć Kościołowi przy Stole Pańskim, na co akolici odpowiadali: Amen. Na zakończenie Eucharystii nowo ustanowieni akolici złożyli podziękowania księdzu Biskupowi Łukaszowi, księżom moderatorom, proboszczom parafii pochodzenia a także swoim rodzicom. Podziękowania skierowane do Księdza Biskupa Łukasza był połączone z życzeniami z okazji 50-tej rocznicy Jego urodzin.

Po Mszy świętej była okazja, aby alumni oprowadzili swoich gości po budynku kaliskiego seminarium oraz ugościli ich w swoich pokojach. O godzinie 12:30 zaproszeni goście, kapłani i alumni wraz z księdzem Biskupem Edwardem Janiakiem i księdzem Biskupem Łukaszem Buzunem zgromadzili się w seminaryjnym refektarzu na wspólnym uroczystym obiedzie.                                                                   


Galeria