Aktualności

Święcenia prezbiteratu - katedra

Święcenia prezbiteratu - katedra

Kapłan zawsze powinien utożsamiać się z Chrystusem - mówił bp Stanisław Napierała podczas święceń trzech kapłanów diecezji kaliskiej. Święcenia prezbiteratu odbyły się w katedrze pw. Św. Mikołaja w Kaliszu.

W homilii biskup kaliski senior podkreślał, że nie ma Eucharystii bez kapłana. - Kapłaństwo jest dla Eucharystii. Kapłan w imieniu Jezusa Chrystusa sprawuje Eucharystię. Św. Jan Paweł II mówił, że Eucharystia to sakramentalne połączenie kapłana z Jezusem Chrystusem. Kapłan sprawujący Eucharystię jest drugim Chrystusem. To jest wielka tajemnica kapłana. Ta świadomość tajemnicy zawsze powinna towarzyszyć kapłanowi – powiedział celebrans.

Wskazał, że we współczesnym świecie rozlewa się fala ateizmu. - Dzisiaj wiara jest osłabiona. W świecie rozlewa się ateizm, który powoli przenika w myślenie ludzi, nawet tych, którzy mówią, że wierzą. Ludzie wierzący żyją nieraz tak jakby nie wierzyli. Wiara osłabiła się. Trzeba uważać, trzeba czuwać – zaznaczył pierwszy biskup kaliski.

Akcentował, że kapłan jest darem dla Kościoła. - Ja grzeszy człowiek, biskup jestem wdzięczny Bogu, że wyświęciłem tylu kapłanów. Kapłan jest darem dla ludzi. Przez kapłaństwo staniecie się darem dla ludu Bożego, konkretnie tam, gdzie biskup cię pośle – stwierdził kaznodzieja.

Prosił kapłanów, aby wszystkim głosili Ewangelię. – Pan Jezus mówi dziś do was „Posyłam Cię, abyś głosił wszystkim Ewangelię, moje miłosierdzie, moją dobroć”. Dzisiejszemu światu musicie mówić Ewangelię poprzez proste prawdy, że jest Bóg, że po śmierci jest życie, że jest odpowiedzialność za to życie na ziemi bo ono jest drogą do Ojca, który jest w niebie – mówił hierarcha.

Zachęcał księży, aby każdego dnia z radością przystępowali do sprawowania Eucharystii. - Każda Msza św. dla kapłana to największe dobro, to jest ta najświętsza godzina w ciągu doby. Z tą radością prymicyjną przystępujcie każdego dnia do Eucharystii i ją sprawujcie dla ludu Bożego – przekonywał duchowny.

Akcentował, że kapłan jest posłany, aby prowadzić ludzi do Boga. - Biskup ordynariusz upoważniając mnie posyła was do winnicy Pańskiej, abyście mocą Ducha Świętego prowadzili ludzi w tych ciemnościach, w jakich dzisiaj się znajdujemy do Boga, do zbawienia, do nieba. Bądźcie drugim Chrystusem – powiedział bp Napierała.

W uroczystości uczestniczyli m.in.: biskup kaliski senior Stanisław Napierała, ks. Marcin Załężny, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu, ks. prał. Adam Modliński, proboszcz katedry, wykładowcy i moderatorzy seminarium, księża, klerycy, rodzice i krewni nowo wyświęconych kapłanów. Uroczystość uświetnił chór Studium Organistowskiego.

Tekst za: Ewa Kotowska-Rasiak/KAI


Galeria