Aktualności

Święcenia kapłańskie

Święcenia kapłańskie

W sobotę, 27 maja 2017 roku w katedrze kaliskiej została odprawiona uroczysta Msza święta, w czasie której pięciu diakonów naszej diecezji przyjęło święcenia kapłańskie w stopniu prezbiteratu.

Mszy świętej koncelebrowanej przez licznie przybyłych kapłanów naszej diecezji, w tym księży proboszczów, moderatorów i proboszczów praktyk diakońskich naszych kandydatów do święceń przewodniczył Biskup Kaliski Edward Janiak.

Do grona prezbiterów naszej diecezji zostali włączeni:

Ks. Dominik Herbeć z parafii pw. św. Marii Magdaleny w Mieleszynie,

Ks. Jakub Kaczorkiewicz z parafii pw. św. Marcina i św. Stanisława BpM w Goszczanowie,

Ks. Mateusz Kołodziejski z parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Rozdrażewie,

Ks. Łukasz Urban z parafii pw. Narodzenia NMP w Kotłowie,

Ks. Jędrzej Zaczyk z parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Smardach Górnych.


Galeria