Aktualności

Święcenia diakonatu

Święcenia diakonatu

W sobotę, 20 maja 2017 roku o godzinie 11:00 w ostrowskiej Konkatedrze rozpoczęła się uroczysta Msza Święta, w czasie której pięciu alumnów V roku naszego seminarium przyjęło święcenia kapłańskie w stopniu diakonatu a jeden alumn został włączony do grona kandydatów do święceń.

Msza święta koncelebrowana była sprawowana przez księży moderatorów, wykładowców i proboszczów alumnów V roku pod przewodnictwem księdza Biskupa Edwarda Janiaka. W homilii Pasterz naszej diecezji wspominał o obowiązkach, jakie wypływają z przyjętych święceń oraz o cechach, jakimi powinien odznaczać się powołany przez Boga do pełnienia posługi kapłańskiej.

Nowych diakonów otoczmy naszą modlitwą.


Galeria