Aktualności

Święcenia diakonatu

Święcenia diakonatu

Diakon powołany jest do tego, aby wspierać moralnie i duchowo drugiego człowieka - mówił bp Łukasz Buzun podczas święceń diakonatu w konkatedrze w Ostrowie Wielkopolskim.

W homilii biskup pomocniczy diecezji kaliskiej podkreślał, że diakon ma obowiązek głosić Słowo Boże i nim żyć, by uczynić je bardziej wiarygodnym. – Emerytowany papież Benedykt XVI w swoim liście o św. Janie Pawle II wskazał, że był człowiekiem, który pochylał się nad Słowem Bożym, a przede wszystkim starał się je wypełniać w swoim życiu – powiedział celebrans dając św. Jana Pawła II za przykład życia Ewangelią.

Zaznaczył, że diakon będzie pełnił służbę liturgii, a przede wszystkim spełniał posługę miłości wybierając przede wszystkim miłość Chrystusa ponad wszystko.

Akcentował, że w posłudze diakona bardzo ważna jest wrażliwość na biedę drugiego człowieka oczekującego pomocy i wsparcia w wymiarze materialnym, ale też moralnym i duchowym.

Przekonywał, że diakon ma szukać upodobnienia się do Chrystusa, który również stał się „diakonem”, to znaczy sługą wszystkich.

Wskazał, że w centrum życia diakona zawsze powinien być Chrystus. – Prośmy dzisiaj Matkę Najświętszą, św. Józefa i świętych patronów, aby alumn przyjmujący święcenia diakonatu stawał się na tej drodze człowiekiem dojrzałym we wspólnocie Kościoła, aby wzrastał w dojrzałości chrześcijańskiej i był dobrym kapłanem – mówił bp Buzun.

W uroczystości uczestniczyli, m.in. ks. Marcin Załężny, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu, moderatorzy, wykładowcy, duchowieństwo i krewni diakona.

Tekst za: Ewa Kotowska-Rasiak/KAI


Galeria