Aktualności

Święcenia Prezbiteratu 2012

W czwartek, 24 maja br., w Katedrze Kaliskiej, ks. Biskup Stanisław Napierała wyświęcił na prezbiterów dwudziestu jeden diakonów.

Najwyższemu i Jedynemu Kapłanowi nowego Przymierza dziękujemy za ten dar dla naszej Diecezji i dla Kościoła Powszechnego.