Aktualności

Spotkanie z rodzicami kleryków I roku

Spotkanie z rodzicami kleryków I roku

W niedzielę, 17 marca 2019 roku w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Kaliskiej odbyło się spotkanie z rodzicami kleryków I roku.

O godzinie 10:00 w kaplicy seminaryjnej ksiądz rektor Marcin Załężny przywitał przybyłych rodziców i rodziny alumnów. Następnie ojciec duchowny ksiądz Łukasz Pondel wygłosił konferencję, po której miała miejsce adoracja Najświętszego Sakramentu. Podczas adoracji przybyli goście mieli okazję do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. O godzinie 11:15 rozpoczęła się uroczysta Eucharystia koncelebrowana przez księży moderatorów pod przewodnictwem księdza Rektora. Podczas Mszy Świętej homilię wygłosił ksiądz Waldemar Graczyk – prefekt do spraw studiów w seminarium. Na zakończenie liturgii ksiądz Rektor zachęcał rodziców do codziennej modlitwy za swoich synów, aby tak, jak są oni podobni do swoich rodziców, tak i jako kapłani, by byli podobni do Chrystusa.

Spotkanie zakończył uroczysty obiad w seminaryjnym refektarzu, po którym klerycy mieli czas wolny, aby ze swoimi najbliższymi udać się na kawę.


Galeria