Aktualności

Spotkanie z ks. Rafałem Kopisem

Spotkanie z ks. Rafałem Kopisem

Ks. Rafał Kopis czwartkowym gościem

         W czwartek, 12 marca 2015 roku wspólnota naszego seminarium gościła w swoim gronie księdza Rafała Kopisa, który przewodniczył uroczystej Eucharystii oraz spotkał się z klerykami na krótkiej konferencji. Ksiądz Rafał Kopis pochodzi z Opatowa. Ukończył studia ekonomiczne. Święcenia kapłańskie przyjął w 2006 roku. W swojej dziewięcioletniej posłudze duszpasterskiej pracował jako wikariusz w kościele pw. św. Antoniego w Ostrowie Wielkopolskim oraz w kaliskiej katedrze. Obecnie pełni funkcję ekonoma diecezji kaliskiej, jest dyrektorem Pieszej Kaliskiej Pielgrzymki na Jasną Górę oraz kapelanem księdza biskupa Łukasza Buzuna - kaliskiego biskupa pomocniczego. W czasie homilii główny celebrans, w nawiązaniu do refrenu psalmu responsoryjnego: Kiedy Bóg mówi, nie gardź Jego słowem, podkreślił, jak ważne jest w życiu słuchanie Słowa Bożego. Pan Bóg posługuje się różnymi ludźmi, aby zrobić z nami niesamowitą rzecz(...). Potrzebne jest zmaganie się. Trzeba przyjąć Słowo, które Bóg mówi do nas przez konkretne osoby - powiedział nasz gość. Ponadto celebrans zaznaczył, że w całym swoim życiu powinniśmy dążyć do prawdy: Grzech zamyka usta(...). Kiedy odwracamy się od Boga, to pomijamy pewne rzeczy, nie chcemy ich dotykać(...). Kiedy brakuje nam prawdy lub balansujemy to się gubimy. Musimy mówić prawdę, rozróżniać dobro od zła i prawdę od kłamstwa(...). Prośbą księdza Rafała skierowaną do kleryków było to, aby każdy był zawsze odwrócony twarzą do Pana Jezusa, a nie plecami. Aby zawsze Chrystus był w centrum naszego życia i to On wyznaczał nam drogę. Po zakończonej Eucharystii wszyscy udali się na refektarz, gdzie wspólnie zjedli uroczystą kolację. Po posiłku klerycy zgromadzili się w sali konferencyjnej, gdzie ksiądz Rafał Kopis zachęcał wszystkich do zaangażowania się w przygotowanie kolejnej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę oraz do licznego uczestnictwa w tej pielgrzymce.


Galeria