Aktualności

Spotkanie opłatkowe lektorów i ceremoniarzy

Spotkanie opłatkowe lektorów i ceremoniarzy

W III niedzielę adwentu, 16 grudnia 2018 roku w Wyższym Seminarium Duchownym w Kaliszu odbyło się spotkanie opłatkowe lektorów i ceremoniarzy Diecezji Kaliskiej. Wzięło w nim udział ponad 50 młodych osób.

Spotkanie rozpoczęło się w kaplicy modlitwą brewiarzową, po której miała miejsce konferencja. Następnie ministranci zostali podzieleni na grupy. Każda z grup miała na podstawie Ewangelii opracować poszczególną osobę związaną z Bożym narodzeniem i zastanowić się, jak Boże narodzenie wpłynęło na życie tej postaci biblijnej. Następnie ministranci próbowali odpowiedzieć sobie na pytanie zawarte w temacie pracy zespołowej, które brzmiało: "Maryja / Józef / pastuszek / król / Herod …………. którą z tych postaci będziesz, kiedy Dzieciątko przyjdzie do ciebie?". Po obiedzie poszczególne grupy zaprezentowały na forum owoce swojej pracy zespołowej. O godzinie 14:30 rozpoczęła się adoracja Najświętszego Sakramentu, w czasie której była okazja do przystąpienia do spowiedzi przedświątecznej. Kolejny punkt stanowiła Eucharystia, której przewodniczył ksiądz Jarosław Kołodziejczak. Po Mszy Świętej ministranci wraz z opiekunami duszpasterstwa LSO udali się do seminaryjnego refektarza na wieczerzę. Rozpoczęło ją odczytanie Ewangelii o Bożym narodzeniu, następnie wszyscy złożyli sobie życzenia i podzielili się opłatkiem. Na zakończenie spotkania każdy z uczestników otrzymał drobny upominek.


Galeria