Aktualności

Rekolekcje wielkopostne

Rekolekcje wielkopostne

              We wtorek, 1 marca 2016 roku o godzinie 21:00 apelem jasnogórskim i hymnem do Ducha Świętego w naszej wspólnocie rozpoczęły się rekolekcje wielkopostne, które trwały do sobotniego południa. Rekolekcje prowadził ksiądz dr Marek Pieńkowski.

            Ksiądz Prałat dr Marek Pieńkowski jest kapłanem diecezji przemyskiej. Urodził się w 1961 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w roku 1986. W latach 1991 - 2004 był ojcem duchownym w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. Od 2000 roku jest delegatem Metropolity przemyskiego do spraw formacji kapłańskiej. Od roku 2004 jest dyrektorem Ośrodka Kultury i Formacji Chrześcijańskiej w Jarosławiu.

            Całość rekolekcji była oparta o dobre przeżywanie modlitwy Słowem Bożym. Na samym początku ksiądz rekolekcjonista wskazał, w jaki sposób przeprowadzać poszczególne etapy modlitwy tekstem Pisma Świętego na podstawie Lectio Divina. Etapami tymi są lectio, meditacio, oracio i kontemplacio. Ponadto dokładnie przepracowane zostały specjalne fragmenty Ewangelii wybrane przez ojca rekolekcjonistę, np. Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, Przypowieść o synu marnotrawnym czy też perykopa mówiąca o weselu w Kanie Galilejskiej.

            Całość rekolekcji zakończyła się sakramentem pokuty i pojednania w sobotnie przedpołudnie a o godzinie 15:00 wszyscy zgromadzili się w katedrze, gdzie ośmiu kleryków IV roku przyjęło posługę akolitatu.


Galeria