Aktualności

Rekolekcje wielkopostne 2019

Rekolekcje wielkopostne 2019

W dniach 12-16 marca 2019 roku wspólnota naszego seminarium przeżywała rekolekcje wielkopostne. Wygłosił je ojciec dr Sebastian Wiśniewski.

Ojciec Sebastian Wiśniewski należy do Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Święcenia kapłańskie przyjął w 2004 roku. Jest doktorem teologii, wykładowcą homiletyki m.in. w Obrze, u Chrystusowców i Karmelitanów w Poznaniu. Został mianowany superiorem zakonu oraz dyrektorem domu pielgrzyma w Kodniu. Wygłosił ponad 200 rekolekcji na całym świecie.

Tegoroczne rekolekcje odbywały się pod hasłem: przypatrzcie się bracia powołaniu waszemu, zaczerpniętym z 1 Kor. Podczas tych kilku dni ojciec Sebastian przytaczał biblijne przykłady osób powołanych przez Boga, ich odpowiedzi na powołanie oraz tego, czego współcześnie mogą nas oni uczyć. Tymi przykładami byli Mojżesz, Józef egipski, Jonasz, Jefte, Izajasz, Daniel, czy też synowie Hellego. Każdy dzień rekolekcji rozpoczynał się rozmyślaniem i jutrznią, centralny punkt stanowiła Eucharystia, natomiast punktem kończącym dzień była zawsze adoracja Najświętszego Sakramentu.


Galeria