Aktualności

Rekolekcje dla młodzieży

Rekolekcje dla młodzieży

W piątek, 24 listopada 2017 roku o godzinie 17:00 w naszym seminarium rozpoczęły się rekolekcje dla młodzieży męskiej trwające do niedzielnego popołudnia.

Do naszego domu przybyło czternastu młodych ludzi z terenu diecezji kaliskiej. Rekolekcjom, przygotowanym przez kurs V, patronowali błogosławieni Stefan Wincenty Frelichowski i Władysław Bukowiński oraz sługa Boży Franciszek Blachnicki, których to życiorysy zgromadzonej młodzieży przybliżyli organizatorzy rekolekcji. Ponadto w konferencjach głoszonych przez księdza Rektora Piotra Górskiego chłopacy mogli usłyszeć o biblijnych postaciach, które Pan Bóg powołał do pełnienia Jego woli. Czas rekolekcji był dla przybyłej młodzieży czasem oderwania się od codzienności, od szkoły i obowiązków i czasem zwrócenia się ku Bogu, zastanowienia się nad swoim życiem i nad planami na nie. W rekolekcjach tych nie zabrakło codziennej Eucharystii, adoracji, konferencji czy okazji do spowiedzi świętej.

Rekolekcje zakończyła niedzielna Eucharystia z uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, po której wszyscy zgromadzili się na wspólnym obiedzie.


Galeria