Aktualności

Profesor Félix María Arocena Solano w naszym seminarium

Profesor Félix María Arocena Solano w naszym seminarium

We wtorek, 14 maja 2019 roku w naszym seminarium odbył się wykład pt. Wprowadzenie do liturgii mozarabskiej. Prowadził go w języku hiszpańskim ksiądz profesor Félix María Arocena Solano.

Ks. Prof. Félix María Arocena Solano (ur. 1954 r.) jest profesorem na Uniwersytecie Navarry w Pampelunie (Hiszpania), a także profesorem wizytującym na Uniwersytecie Świętego Damazego w Madrycie. Jest doktorem prawa kanonicznego i teologii w zakresie liturgiki. Studia specjalistyczne odbył na Papieskim Instytucie Liturgicznym Św. Anzelma w Rzymie. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół tematów: Mszał i Liturgia Godzin w liturgiach zachodnich, a także ryt Hiszpańsko-Mozarabski. Współpracuje z Narodowym Sekretariatem Liturgicznym Konferencji Episkopatu Hiszpanii. Jest autorem licznych monografii i artykułów naukowych. W przekładzie na język polski ukazała się jego książka: „Modlić się Liturgią Godzin. Komentarz do jutrzni i nieszporów na okres zwykły”, tłum. P. Rak, Kraków 2001 (tekst za: WT UAM Poznań).


Galeria