Aktualności

Posługa lektoratu

Posługa lektoratu

1 marca 2014 roku w kaplicy WSD w Kaliszu pod przewodnictwem Księdza Biskupa Seniora Teofila Wilskiego koncelebrowana była Eucharystia, podczas której lektorami ustanowionych zostało 12 kleryków z kursu trzeciego.

We wprowadzeniu do liturgii usłyszeliśmy m.in., że: ,,(…) lektor jest w szczególny sposób przeznaczony do posługi Słowa, jest ustanowiony, by w czasie Mszy Świętej wykonywał czytania za wyjątkiem Ewangelii, a w razie braku diakona podawał intencje modlitwy powszechnej(…)”. Po odczytaniu Ewangelii rozpoczął się właściwy obrzęd ustanowienia – po raz pierwszy w trakcie formacji następuje publiczne przedstawienie kandydatów do posługi lektoratu, którzy uroczystym ,,Jestem” potwierdzają swoją obecność i wyrażają chęć przyjęcia posługi. Następnie Ksiądz Biskup wygłosił homilię, w której zwrócił szczególną uwagę na przepowiadanie Bożego Słowa oraz otwarcie się na łaskę Boga, który daje nam zbawienie przez Słowo. Zaapelował do kandydatów, aby czerpali wielką radość z przekazywania wiary i tak jak Maryja zawsze byli wzorem otwarcia się na Boży plan; wyrażając jednocześnie życzenie by serca lektorów były biblioteką Słowa Bożego, stale otwartą na potrzeby wiernych. Po zakończonej homilii kandydaci przyjęli z rąk Księdza Biskupa księgę Pisma Świętego i zostali ustanowieni lektorami.

Na zakończenie Mszy Świętej Biskup Teofil poświęcił figurę Matki Bożej Fatimskiej zakupioną przez kleryków.

Przyjęcie posługi lektoratu jest kolejnym krokiem w formacji duchowej, która ma przygotować alumnów do godnego sprawowania zadań wynikających z przyjęcia święceń kapłańskich.


Galeria