Aktualności

Posługa Lektoratu w WSD Kalisz

W wielkopostnej scenerii, w czasie Nieszporów, dziewięciu alumnów naszego Seminarium przyjęło Posługę Lektoratu.

Po obłóczynach, to kolejny krok na drodze formacji seminaryjnej i kolejny krok na drodze do przyjęcia Sakramentu Święceń. Lektor czyta słowo Boże w czasie liturgii; jeśli nie ma diakona, wnosi Ewangeliarz w procesji rozpoczynającej Mszę św., odczytuje równiez wezwania modlitwy powszechnej.

Nowoustanowionym lektorom życzymy, aby Chrystus - poprzez swoje słowo, które jest ostrzejsze niż miecz obosieczny - upodabniał ich do siebie.