Aktualności

Posługa Akolitatu w WSD Kalisz

3 kwietnia br., w IV Niedzielę Wielkiego Postu – Laetare – „Radujcie się”, w Katedrze Kaliskiej, miała miejsce uroczysta Msza święta, w czasie której 12 alumnów IV roku Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Kaliskiej przyjęło posługę akolitatu z rąk J.E. Ks. Bpa Teofila Wilskiego, bpa pomocniczego.

W uroczystości brali udział moderatorzy seminarium na czele z ks. Rektorem, wykładowcy, proboszczowie parafii pochodzenia nowoustanowionych akolitów, a także ich rodzice, rodzeństwo oraz zaproszeni goście. „Akolita ustanowiony jest po to, aby usługiwał przy ołtarzu oraz pomagał kapłanowi i diakonowi” (OWMR 98). Na mocy przyjętej posługi, akolita jest nadzwyczajnym szafarzem Komunii świętej – Kościół uznał, że ci alumni są godni wiary, by powierzyć im Najcenniejszy Skarb, którym jest Jezus Chrystus obecny w Najświętszym Sakramencie. Akolita może wystawić Najświętszy Sakrament, a także dokonać repozycji bez prawa błogosławieństwa; jest także uprawniony do dokonywania puryfikacji (oczyszczenia) naczyń liturgicznych. Nowoustanowieni akolici na zakończenie Mszy świętej podziękowali wszystkim przybyłym na uroczystą celebrację.

Szczególnie wybrzmiały podziękowania skierowane do ks. bpa Teofila: „Ekscelencjo, Najdostojniejszy Księże Biskupie Teofilu! Wyrażamy naszą wdzięczność, za to, że kolejny raz jesteś z nami, że modlisz się z nami i za nas. Bogu dziękujemy, że posługę akolitatu - w imieniu Kościoła - mogliśmy przyjąć z twoich rąk; rąk, które od ponad 50ciu lat są przedłużeniem rąk samego Chrystusa, naszego Mistrza, do którego chcemy się upodabniać i za którym chcemy podążać”.