Aktualności

Obłóczyny i kandydatura Braci roku III

Obłóczyny i kandydatura Braci roku III
W niedzielę, tj. 24.10.2021r. pięciu kleryków z Archidiecezji Poznańskiej oraz trzech z Diecezji Kaliskiej wobec biskupa i Kościoła wyraziło chęć przyjęcia święceń diakonatu i prezbiteratu, czego zewnętrznym znakiem były obłóczyny, czyli nałożenie stroju duchownego. Całe to wydarzenie odbyło się podczas Mszy Świętej w kaplicy seminaryjnej, której przewodniczył Ksiądz Biskup Grzegorz Balcerek. Ks. Biskup Grzegorz nawiązując w homilii do Ewangelii o Bartymeuszu przekonywał, że kapłani powinni kierować się nieustępliwą wiarą, lecząc ślepotę duchową uczniów Chrystusa. Zachęcał przy tym wszystkich rozeznających swoje powołanie do szczerej i regularnej spowiedzi oraz do częstego korzystania z kierownictwa duchowego.
 
Nowym kandydatom do kapłaństwa obiecujemy modlitwę i życzymy, by zawsze byli świadkami Ewangelii Naszego Pana Jezusa Chrystusa.