Aktualności

Nowy dyrektor administracyjny w naszym Seminarium

Z dniem 28 października 2012 r., Do pracy w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Kaliskiej skierowany został ks. Eugeniusz Synowiec, dotychczasowy wiekariusz parafii pw. Najświętszej Maryi Panny w Ostrowie Wielkopolskim. Ks. Eugeniusz będzie pełnił funkcję Dyrektora Administracyjnego.

Księże Eugeniuszu, życzymy wielu łask Bożych w nowej pracy, życzliwości ludzkiej, jak również wystarczających środków do realizacji niezbędnych inwestycji!