Aktualności

Gość - ks. Piotr Nawrot

Gość - ks. Piotr Nawrot

Od października do początku grudnia w naszym seminarium kurs II i IV odbywał wykłady z chorału gregoriańskiego (muzyka sakralna) z ks. prof. dr. hab. Piotrem Nawrotem. Zajęcia miały charakter praktyczny, a nie teoretyczny. Po prostu śpiewaliśmy. Na wykładach studenci odczuli, że ks. prof. jest wymagający. Ale przecież o to właśnie chodzi, aby nie było zbyt łatwo i przyjemnie, bo nauka wymaga poświęceń. Uczyliśmy się i ćwiczyliśmy chociażby: Mszę VIII De Angelis, pieśni łacińskie: Rorate caeli, Alma redemptoris Mater i inne. A to wszystko po to, aby jak najlepiej przedstawić owoce naszej pracy na Mszy świętej zwanej roratami w czwartek 12 grudnia 2013 roku. Oczywiście Mszy św. przewodniczył sam ksiądz profesor Piotr Nawrot, zaś oprawę muzyczną podczas Mszy jak już wspomniałem zapewnił chór złożony z kleryków roku II i IV.

Ks. Nawrot jest misjonarzem werbistą, a także teologiem i muzykologiem. Urodził się 2 czerwca 1955 r. w Poznaniu. W 1974 r. zdał egzamin dojrzałości w Państwowym Liceum Muzycznym im. Miczysława Karłowicza w Poznaniu. W latach 1974 – 1981 kształcił się w Seminarium Duchownym Zgromadzenia Słowa Bożego ( Księży Werbistów ) w Pieniężnie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1981 r. W latach 1981 – 1985 pracował na misjach w Paragwaju. Później studiował w Stanach Zjednoczonych w Waszynktonie, gdzie 1993 r. zdobył tytuł Doktor of Musical Arts na podstawie rozprawy pt. Vespers Music in the Paraguary Reductionis.

Od 1991 prowadzi badania nad manuskryptami muzycznymi z dawnych redukcji jezuitów prowincji paragwajkiej, zachowanymi przez wspólnoty Indian Chiquitos i Moxos w Boliwii.

6 marca 2002 r. ks. Nawrot habilitował się z zakresu liturgiki i historii Kościoła na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego na podstawie rozprawy pt. Indigenas y Cultura Musical de las Reducciones Jesuiticas. 12 stycznia 2012 r. zdobył tytuł naukowy profesora nauk teologicznych.

Ks. prof. Nawrot jest posiadaczem wielu prestiżowych nagród i stypendiów. Oto kilka z nich:

  • w 1998 r. otrzymał prestiżowe stypendium John Simon Guggenheim
  • w 2000 r. zostal odznaczony przez Korpus Konsularny akredytowany w Boliwii za dorobek wniesiony w studia i propagowanie kultur Indian Boliwii
  • w 2004 r. zdobył medal Królowej Izabeli Katolickiej przyznany przez króla Hiszpanii Juana Carlosa I wraz z zespołem organizacyjnym Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Renesansu i Baroku Amerykańskiego Misiones de Chiquitos
  • w 2011 r. zdobył Międzynarodową Nagrodę im. Królowej Zofii (Reina Sofia) przyznaną przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Współpracy Królestwa Hiszpanii za osiągnięcia na polu zachowania i odbudowy dziedzictwa kulturowego.

Wraz z Asley Solomon, profesorem i dyrektorem Wydziału Muzyki Dawnej z Royal College of Music w Londynie, prowadzi zespół Arakaender (chór i orkiestra), z którym dali koncerty w wielu częściach świata i nagrali płyty [CD].

Jest członkiem Anthropos Institut ( Sankt Augustin/Bonn, Niemcy) oraz Boliwijskiej Akademii historii Kościoła oraz Członkiem Organizacji na Rzecz Sztuki i kultury (APAC) w Santa Cruz de la Sierra (Boliwia).

Po Eucharystii nastąpiła kolacja w seminaryjnym refektarzu, a po niej spotkanie misyjne podczas którego nasz gość opowiadał o swojej pracy na misjach oraz o tym, jak to się stało, że zainteresował się muzyką barokową. Jak sam zaznaczył od początku myślał o wyjeździe na misje. Po przyjęciu święceń pisał zatem kilkakrotnie prośby o taką możliwość, jednak bez większych rezultatów. Gdy jednak otrzymał pozytywną odpowiedź, bardzo się zaskoczył, bo jak sam mówił, jego marzeniem był wyjazd do Chin, Japonii – na daleki wschód. Tymczasem przełożeni zadecydowali inaczej i wysłali go do Boliwii, gdzie przebywa po dziś dzień. Mieliśmy także sposobność przy okazji tego spotkania obejrzeć film ilustrujący pobyt ks. Piotra na misach oraz posłuchać o jego pracy związanej z muzyką, o kulturze tamtych regionów i religijności mieszkańców. Ciekawy jest fakt, że te pokolenia przetrwały dzięki muzyce właśnie oraz że ¾ mieszkańców Boliwii i Ameryki Łacińskiej jest uzdolnionych muzycznie.


Galeria