Aktualności

Misjonarz z Kazachstanu

Misjonarz z Kazachstanu

             W środę, 1 lutego 2017 roku wspólnota seminaryjna gościła w swoim gronie księdza Tomasza Zysnarskiego, który pełni posługę duszpasterską w Kazachstanie.

            Ksiądz Tomasz Zysnarski jest kapłanem naszej diecezji. Święcenia kapłańskie przyjął 28 maja 2005 roku w Kaliszu. Po sześciu latach kapłaństwa został wysłany na misje do Kazachstanu, gdzie pracuje do dnia dzisiejszego.

            Ksiądz Tomasz przewodniczył uroczystej Mszy świętej, którą odprawił w intencji naszej wspólnoty. W homilii przybliżył nam, w jaki sposób znalazł się w Kazachstanie i jak wygląda jego posługa duszpasterska w tamtym miejscu. Tamtejsze realia opisywał m.in. w słowach: Tamtejsza jedna parafia to dwa nasze powiaty: składa się z 7 wiosek, rozległa jest na 120 km (…). Trzeba jechać 100 km do następnej parafii, aby poprosić tamtejszego księdza o spowiedź (…). Trzeba pamiętać o modlitwie, o sakramentach, bo to będzie nas umacniało (…). Zimą trzeba odkopać kilkanaście metrów śniegu, aby wyjechać z garażu. Wiosną przez kilka tygodni wioska zamienia się w wyspę odciętą od świata (…). Tamtejsza diecezji to  1,5 naszej Polski. Jest w niej 30 księży, więc na jednego księdza przypadają 2,3 a niekiedy nawet 4 parafie (…). Swoją homilię nasz gość zakończył radą skierowaną do kleryków naszego seminarium: Przyjmujcie Pana Jezusa i nie dajcie spowszednieć Ewangelii i Eucharystii.
Po Mszy świętej wszyscy zgromadzili się w refektarzu na wspólnej kolacji. Nasz gość rozpoczął ten posiłek od modlitwy wypowiedzianej w języku rosyjskim.


Galeria