Aktualności

Misjonarz z Brazylii

Misjonarz z Brazylii

         W poniedziałek, 18 kwietnia 2016 roku o godzinie 6:30 klerycy naszego seminarium tradycyjnie zgromadzili się w kaplicy seminaryjnej na rozmyślaniu poprzedzającym Mszę świętą. Jednakże tym razem Eucharystii przewodniczył niezwykły gość - ksiądz Piotr Schewior.

            Ksiądz kanonik mgr lic. Piotr Schewior jest kapłanem naszej diecezji. Święcenia kapłańskie przyjął w 1988 roku w Gnieźnie. Od dwudziestu lat pracuje na misji w Brazylii.

            W swojej homilii nasz gość mówił w odniesieniu do ewangelijnej perykopy: Ludzie poszukują sensu swego życia i pozwalają się oszukać bo myślą, że dobra tego świata mogą dać im bogactwo (...). Jezus jest cichą i skromną bramą, która prowadzi do życia (...). Jeśli wspólnota Kościoła daje nam radość i szczęście, to musimy mówić o Jezusie innym ludziom, aby mieli możliwość Jego wyboru. Stąd też wymiar misyjny Kościoła (...). Spotkać Jezusa Chrystusa - Bramę życia to wielka radość i szczęście, być chrześcijaninem to wieka łaska (...). Mamy pukać do serc ludzkich i wiele nas to kosztuje, ale nie możemy z tego rezygnować. Mamy myśleć i czynić tak, jak Jezus - jest to wielkie wyzwanie, ale daje nam życie (...). W odniesieniu do swojej posługi misyjnej kaznodzieja mówił: W Brazylii istnieje wiele sekt, bo każdy może tam założyć swój kościół. I ludzie w to wierzą. A założyciele tych "kościołów" wzbogacają się (...). Ponadto ksiądz misjonarz dostrzegł ciekawą różnicę pomiędzy słowami z Mszy świętej w Polsce a w Brazylii. Mianowicie, w Polsce po słowach Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata... odpowiadamy Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo a będzie uzdrowiona dusza moja. Tam natomiast wierni odpowiadają Miłość do Chrystusa nas zjednoczyła. Słowa te wyraźnie wskazują, że pomimo wszelkich różnic i podziałów, jakie istnieją w tamtejszym społeczeństwie, wierni potrafią we Mszy świętej zjednoczyć się przez wzgląd na miłość do Chrystusa.

            Na zakończenie Mszy świętej ksiądz Piotr wypowiedział do kleryków bardzo treściwe zdanie: Bycie księdzem nie ma najmniejszego sensu, jeżeli Pan Jezus nie będzie dla nas najważniejszy w życiu. Zdanie to wyraża podstawową prawdę o powołaniu a zarazem jest drogowskazem co należy czynić, aby kapłaństwo miało sens i było właściwie zrealizowane.


Galeria