Aktualności

Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Dies Domini

Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Dies Domini

W dniach 22-23 lutego 2018 roku w naszym seminarium odbywała się II Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pod hasłem "Dies Domini - interdyscyplinarna refleksja nad pozycją niedzieli we współczesnej kulturze euro-atlantyckiej".

Organizatorami sympozjum naukowego byli kleryk Jakub Bogacki wraz z Kołem Naukowym Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu oraz Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w osobie ks. prof. Dariusza Kwiatkowskiego. Sympozjum zainaugurowała uroczysta Eucharystia sprawowana w czwartkowe popołudnie pod przewodnictwem Księdza Rektora. Po niej miał miejsce pierwszy blok wykładowy, w którym uczestniczył m.in. ksiądz Biskup Stanisław Napierała. Czwartkowy wieczór poświęcony był spotkaniu integracyjnemu. Drugi dzień sympozjum rozpoczęliśmy od Mszy świętej. W ciągu dnia odbyły się trzy bloki wykładowe, w których prelegenci zarówno z Polski jak i z zagranicy skupiali się na temacie niedzieli, jako Dnia Pańskiego. Całość zakończyła się o godzinie 17:30 wystąpieniem księdza Rektora Piotra Górskiego oraz ks. prof. Dariusza Kwiatkowskiego.

 


Galeria