Aktualności

Kurs wolontariatu w WSD

Kurs wolontariatu w WSD

            W sobotę, 16 maja 2015 roku, w naszym Seminarium odbył się kurs wolontariuszy. Uczestniczyło w nim kilkadziesiąt młodych osób. Podczas szkolenia poruszono tematy takie, jak np. Wolontariat w opiece paliatywnej, Wolontariat niemedyczny, Towarzyszenie choremu, Wolontariat medyczny, Opieka nad obłożnie chorymi czy też Prawa i obowiązki wolontariusza. Szkolenie było przeprowadzone przez Fundację Mocni Miłością w Kaliszu, której prezesem jest wykładający w naszym seminarium ks. dr Włodzimierz Guzik. Każdy z uczestników szkolenia otrzymał certyfikat ukończenia tego kursu. W organizację szkolenia byli zaangażowani także alumni naszego Seminarium. Kilku z nich również ukończyło to szkolenie.


Galeria