Aktualności

Krzyż papieski w parafii Stolec

Krzyż papieski w parafii Stolec

Dnia 4.02.2014 cała wspólnota seminaryjna udała się do parafii w Stolcu, dekanat złoczewski, aby uczestniczyć w zakończeniu peregrynacji krzyża papieskiego w tej parafii. Najpierw uczestniczyliśmy wraz z parafianami w adoracji krzyża Jana Pawła II, prowadzonej przez naszego Ojca duchownego, ks. Jacka Stefańskiego, skierowanej głównie do obecnej w kościele młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Następnie wzięliśmy udał w Eucharystii pod przewodnictwem ks. rektora Jana Grzeszczaka. Po liturgii swoje podziękowania skierowali do Boga i wszystkich uczestniczących skierowali: proboszcz parafii Stolec - ks. prałat Zbigniew Stefański, ks. Rektor i ks. prałat Marian Biskup, wieloletni przełożony i rektor w Metropolitarnym Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu. Spotkanie zakończyliśmy wspólną kolacją na stoleckiej plebanii.


Galeria