Aktualności

Kandydatura, święcenia diakonatu i prezbiteratu

Kandydatura, święcenia diakonatu i prezbiteratu

W sobotę, 8 grudnia 2018 roku o godzinie 11:00 w Katedrze Kaliskiej rozpoczęła się uroczysta Msza Święta, w czasie której sześciu alumnów V roku zostało włączonych do grona kandydatów do święceń diakonatu i prezbiteratu, jeden diakon przyjął święcenia w stopniu prezbiteratu a jeden alumn VI roku został wyświęcony na diakona. Eucharystii koncelebrowanej przez księży moderatorów, wykładowców, proboszczów rodzinnych parafii oraz parafii praktyk alumnów przewodniczył ksiądz biskup Łukasz Buzun. Na uroczystość przybyły także najbliższe rodziny alumnów, diakona i neoprezbitera.

 


Galeria