Aktualności

Kandydatura

Kandydatura

We wspomnienie św. Mikołaja, dnia 6 grudnia 2014 roku w Katedrze Kaliskiej miał miejsce obrzęd włączenia w grono kandydatów do święceń diakonatu i prezbiteratu oraz święcenia diakonatu. Uroczystej Eucharystii przewodniczył Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Łukasz Buzun, biskup pomocniczy naszej diecezji.  Na diakona został wyświęcony kleryk roku szóstego Marcin Walczak, a sześciu braci z roku piątego przyjęło kandydaturę.


Galeria