Aktualności

Inauguracja roku akademickiego 2014/2015

Inauguracja roku akademickiego 2014/2015

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2014/2015 w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Kaliskiej odbyła się 24 października br.
Mszy Świętej koncelebrowanej przewodniczył Ordynariusz Diecezji Kaliskiej Ksiądz Biskup Edward Janiak. Homilię wygłosił ks. dr Piotr Górski, który od tego roku akademickiego pełni w seminarium funkcję wicerektora. Po Eucharystii odbyło się poświęcenie figury św. Jana Pawła II, której fundatorem był konsul honorowy Bułgarii Jan Chrostowski wraz z żoną Grażyną.
Następnie zebrani goście udali się do auli WSD, gdzie wszystkich powitał ks. prof. UAM dr hab. Jan Grzeszczak, Rektor seminarium. Po wykładzie inauguracyjnym, ks. Prefekt Sebastian Łagódka dokonał podsumowania wydarzeń minionego roku akademickiego.
Potem nastąpiła immatrykulacja 10 alumnów roku pierwszego. Głos zabrał także Prezydent Miasta Kalisza dr inż. Janusz Pęcherz. Całość podsumował ks. bp Edward Janiak. Po części oficjalnej wszyscy goście udali się do seminaryjnego refektarza na uroczysty obiad.


Galeria